Óvodai dajka tanfolyam

Program engedélyezési szám: E-001165/2015/A001

A képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik sikeres vizsgájuk után, aktívan működnek közre a nevelési feladatokban. A dajka a 3–6–7 éves gyermekek nevelését ellátó intézményben (óvoda, gyermekotthon) az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatát, segíti a gondozó-, nevelőmunkát, ellátja a gyermekek gondo-zását. Munkavégzése során tisztán tartja a gyermekek környezetét, segíti az étkeztetést.

A szakképesítés azonosító száma: 32 140 01
Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320 óra
Elméleti képzési idő aránya: 60% (192 óra)
Gyakorlati képzési idő aránya: 40% (128 óra)

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
Azonosító száma Megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11470-16 Óvodai nevelési feladatok Szóbeli
11688-16 Gondozás és egészségnevelés Gyakorlati
11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében Szóbeli
11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében Írásbeli

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • – Az óvodapedagógussal való együttműködésre.
 • – A személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre.
 • – Az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére.
 • – A gyermek tevékenységének aktív segítésére.
 • – Munkavédelmi előírások betartására.
 • – A beteg gyermek ápolására.

Jelentkezési feltétel:

 • – Egészségügyi alkalmasság.
 • – Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Az óvodai nevelés, gondozás, takarítás gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított szituációs tételek alapján történik. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A vizsgázó a vizsgatevékenység során a képző intézmény szakértői által összeállított tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A tételek az óvodai dajka, gondozási, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli programokban történő segítségnyájtáshoz, a játék és eszközhasználathoz kapcsolódó élethelyzeteket, szituációkat, feladatokat tartalmazhatnak. A vizsgázó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc). A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%.

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a központilag meghatározott tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc). A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%.


A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • – Sikeres modulzáró vizsgák teljesítése.
 • – A szakmai gyakorlat igazolása.
 • – A képzési és vizsgadíj kiegyenlítése.

A képzés teljes díja: 99.000 Ft, melyet a képzésben résztvevő fizet.

A fenti teljes képzési költség tartalmazza: a felkészítés díját (elmélet + gyakorlat), a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az OKJ-s vizsgadíjait.