Munkaerő-piaci
Szolgáltatások

Munkatanácsadás:
Reintegráló csoportos foglalkozás esetén, nagyon fontos szempontnak tarjuk a nyílt, és őszinte beszélgetést, melynek segítségével jobban meg tudjuk ismerni a hozzánk fordulók élethelyzetét. A foglalkozás során, megpróbáljuk a tanácskérőkben megerősíteni az elképzeléseiket, felidézzük bennük a korábban megszerzett szakmai képességeiket, készségeiket, munkatapasztalataikat. Ezek alapján kidolgozunk egy egyénre szabott tervet, amely a továbblépés irányvonalát és az elhelyezkedéséhez szükséges feladatokat foglalja magában. A tartósan állás nélkülieknek ún. impulzust kívánunk adni, annak érdekében, hogy kialakuljon bennük a tudatos gondolkozás és magatartás ahhoz, hogy sikeresek lehessenek a munkaerő-piacon.

Újraorientáló csoportos foglakozás esetén, irányított gyakorlatok segítségével kívánjuk összegyűjteni azokat az információkat, amelyekkel visszatalálhatnak a tartósan állás nélküliek a munkába. Hasonlóan a reintegráló foglalkozáshoz, itt is fontos szempontnak tarjuk a nyílt és őszinte beszélgetést, melynek segítségével jobban meg tudjuk ismerni a hozzánk fordulók élethelyzetét. A foglalkozás során megpróbáljuk a tanácskérőkben megerősíteni az elképzeléseiket, felelevenítjük bennük a korábban megszerzett szakmai képességeiket, készségeiket, munkatapasztalataikat. Ezek alapján kidolgozunk egy egyénre szabott tervet, amely a továbblépés irányvonalát és az elhelyezkedéséhez szükséges feladatokat foglalja magában.

Pályatanácsadás:
Egyéni pályaválasztási tanácsadás során különböző önismereti teszteket, kérdőíveket töltetünk ki az önmagukban vagy a pályaválasztásukban bizonytalan álláskeresőkkel, amelynek célja felidézni bennünk azokat a képességeket, készségeket, amikkel rendelkeznek, és ezáltal reális pályaválasztási döntés segítése történik. Ezek alapján kidolgozunk egy egyénre szabott tervet, amely a továbblépés irányvonalát és az elhelyezkedéséhez szükséges feladatokat foglalja magában. A tanácsadás a tanácsadó és a tanácskérő személyes kapcsolata során valósul meg. A tanácsadás során arra törekszünk, hogy a tanácsadás személyre szabottan történjen.

Egyéni pályamódosítási tanácsadás során azoknak kívánunk segítséget nyújtani, akik életpályájuk módosítását tervezik. Ennek oka lehet olyan elavult, piacképtelen szakma megléte, amellyel a környéken elhelyezkedni nem lehet, vagy olyan tényezők összessége, melyek miatt a meglévő szakma már nem nyújt sikerélményt. Tanácsadásunk középpontjában a pályaelképzelések, a képzési lehetőségek, a tanulási képesség felmérése és a döntési készségek fejlesztése áll. Fontosnak tartjuk, hogy a tanácsadás során kiderüljön a szolgáltatást igénybe vevő személy érdeklődésének, képességeinek, személyiségének összessége, ezáltal tanácsolhatjuk neki a legjobban megfelelő megoldást. Ezek alapján kidolgozunk egy egyénre szabott tervet, amely a továbblépés irányvonalát és az elhelyezkedéséhez szükséges feladatokat foglalja magában.

Pályamódosítási csoportos foglalkozás során azoknak kívánunk segítséget nyújtani, akiknek a választott szakmájuk valamely ok miatt nem felel meg a munkaerő-piac igényeinek, vagy a tanulmányaik során ellentétbe kerültek elképzeléseikkel, és elfordulnak a tanult szakmájuktól. Tanácsadásunk középpontjában a pályaelképzelések, a képzési lehetőségek, a tanulási képesség felmérése és a döntési készségek fejlesztése áll. Fontosnak tartjuk, hogy a tanácsadás során kiderüljön a szolgáltatást igénybe vevő személy érdeklődésének, képességeinek, személyiségének összessége, ezáltal tanácsolhatjuk neki a legjobban megfelelő megoldást. Ezek alapján kidolgozunk egy egyénre szabott tervet, amely a továbblépés irányvonalát és az elhelyezkedéséhez szükséges feladatokat foglalja magában.

Álláskeresési tanácsadás:

BER-OKT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság célja megismertetni a hatékony álláskeresési technikákat, tisztázni a munkaerő-piaci viszonyokat, a munkáltatói szokásokat, továbbá azokat a módszereket, amelyekkel célszerű felvenni a kapcsolatot – álláskeresés céljából – ismerősökkel, munkáltatókkal. A megszerzett ismereteket a tanácskérő az álláskeresése során önállóan alkalmazhatja.

Álláskeresési technikák oktatása esetén a szolgáltatást igénybe vevők kiscsoportos foglalkozás keretében megismerhetik az álláskeresés folyamatát, valamint az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások feltárása stb.).

A csoportvezetők bevonják a résztvevőket, és a hallgatók korábbi tapasztalatait is felhasználva a csoportvezető irányításával és segítségével sajátíthatják el a korszerű állásfeltárás ismereteit, melyeket az álláskeresésük során önállóan alkalmazhatnak.

Cégünk szakemberei folyamatosan tovább képezik magukat, ezáltal a lehető legújabb és legjobb megoldásokat kívánjuk megismertetni az álláskeresőkkel, annak érdekében, hogy sikeresek lehessenek a munkahelyért és pozícióért folytatott versenyhelyzetben.

Álláskereső Klub:

Kiscsoportos foglalkozás keretén belül zajlik az álláskeresésben eredményesen hasznosítható álláskeresési technikák (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása stb.) megismerése, elsajátítása, gyakorlása, s azok alkalmazása. A tagok a klub ideje alatt szakszerű irányítással és rendszeres tevékenységgel sajátítják el az álláskeresés módszereit, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a számukra megfelelő munkahelyet.

Cégünk, az Álláskereső Klubban az álláskeresési folyamat megismertetésén túl segítséget ad a tanult módszerek gyakorlásához, alkalmazásához, s lehetőséget biztosít az álláskereséssel kapcsolatos iratok fénymásolására, a munkavállalással kapcsolatos telefonbeszélgetések lebonyolítására és postai költségek elszámolására. Rendelkezünk saját mobiltelefonokkal, számítógéppel, nyomtatóval, digitális fényképezőgéppel, melyekkel a fentebb leírt szolgáltatások megvalósulhatnak.

A vállalkozásunk technikai berendezéseinek köszönhetően, közösen elkészíthetjük a résztvevők fényképes önéletrajzát, illetve egy képzeletbeli munkahelyi felvételi interjút játszunk el, melyet videokamerával rögzítünk, és az abban esetlegesen előforduló hibákat csoportosan elemezzük és kijavítjuk.