MINŐSÉGPOLITIKÁNK

Engedélyezési szám: E-001165/2015

Az intézmény minőségpolitikája meghatározza a minőséggel kapcsolatos követelmények teljesítése és a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget. Meghatározásáért a képzésért felelős vezető felel, neki kell gondoskodnia arról is, hogy a megfogalmazott minőségpolitika valamennyi munkatárs számára ismertté, alkalmazottá váljon.

Minőségirányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsa tevékenységünk kiváló, a képzésben résztvevők elvárásait meghaladó szintjét, és az ezen igényekhez kapcsolódó követelmények magasfokú kielégítését. Munkatársainktól elvárjuk, hogy tevékenységükkel szolgálják a megfogalmazott minőségcélokmegvalósulását, és javaslataikkal segítsék minőségirányítási rendszerünk folyamatos javítását, ezzel emeljék szolgáltatásaink eredményességének, minőségének színvonalát. Szolgáltatásainkat olyan oktatók bevonásával valósítjuk meg, akik maradéktalanul szem előtt tartják a minőséget előtérbe hozó filozófiánkat és küldetésünket.

Küldetésünk, elkötelezettségünk:

Célunk, hogy olyan képzéseket indítsunk, amelyekkel a nálunk végzett hallgatóknak munkaerő-piaci versenyképességét növelni tudjuk. Cégünk azoknak kíván segítséget nyújtani, akik kezükbe kívánják venni sorsuk irányítását, és újabb szakmák megszerzésével biztosítanák helyüket a munka világában.

A minőségirányítási rendszer bevezetésével, magas színvonalú szolgáltatásainkkal, és a képzésben résztvevők elnyert megelégedettségével kívánjuk hírnevünket öregbíteni, a képzések számát bővíteni. Minden új megkeresésre fokozott figyelmet fordítunk úgy, hogy közben régi partnereink igényeinek is maximálisan igyekszünk megfelelni.

Minőségpolitikánk a felnőttképzési intézményi akkreditációs jogszabályokban bemutatott leírások szerinti működés megvalósítását tűzi ki célul. Eredményességünk feltétele a magas színvonalú, minőségi munkavégzés, ezért az intézmény vezetőjének feladata és felelőssége a minőségirányítás szellemében tevékenykedni. A képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényei kielégítése szükséges, ennek módja: résztvevők igénye a magas szintű képzések iránt, az oktatók ellenőrzése, az oktatók felé követelmények állítása, a munkáltatók igényeit igényfelmérő lapokkal mérjük fel, a munkatársak és oktatók igényeit továbbképzésekkel elégítjük ki, illetve az éves önértékelésben mind a résztvevők, mind a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók igényei megjelennek.

A minőségi munkavégzéshez biztosítjuk az anyagi erőforrásokat, a tárgyi-technikai feltételeket, valamint a munkatársak folyamatos szakmai fejlődését annak érdekében, hogy mindenkor meg tudjunk felelni a szakmai kihívásoknak, a résztvevők igényeinek. Tevékenységünkben fontos szerepet szánunk a tervezett és rendszeresen végrehajtott értékeléseknek. Önértékelési rendszert fejlesztünk ki, amely alapját képezi munkánk folyamatos javításának. A minőségpolitikában leírtak megvalósulásának érdekében az intézmény kiemelten kezeli az intézmény működtetéséhez fontos területeket:

• a küldetés fontosságát,

  • a vezetés szerepét,
  • a pénzügyileg stabil működést,
  • a szakmai munka folyamatos fejlesztését
  • az állandó kapcsolattartást és kommunikációt a partnerekkel,
  • a jogszabályok betartását és betartatását,
  • a rendszerek és a szolgáltatások állandó fejlesztését.

A minőségpolitikát a partnerek számára hozzáférhetővé tesszük.