Boltvezető tanfolyam

Program engedélyezési szám: E-001165/2015/A004

 

 
 

 
A szakképesítés azonosító száma: 31 341 01
Szakképesítés megnevezése: Boltvezető

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 140 óra
Elméleti képzési idő aránya: 60% (84 óra)
Gyakorlati képzési idő aránya: 40% (56 óra)
 

 
A képzés célja: olyan szakember képzése, aki képes ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, megszervezi és lebonyolítja az értékesítést, a beszerzési tevékenységet, készletezést, raktározást, nyilvántartja és gazdálkodik a készletekkel. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését. Kisvállalkozást hozhat létre/működtethet/szüntethet meg. Felméri vállalkozásának társadalmi, gazdasági környezetét, alkalmazza a kisvállalkozásokra jellemző marketing eszközöket.
 

 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
Azonosító száma Megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Gyakorlati
11394-12 Kisvállalkozások működtetése Szóbeli
 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • - Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni.
 • - Marketingtevékenységet végezni.
 • - Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet.
 • - Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet.
 • - Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel.
 • - Meghatározni az eladási árat.
 • - Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését.
 • - Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket.
 • - Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést.
 • - Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
 • - Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket.
 

 

Jelentkezési feltétel:

 • - Egészségügyi alkalmasság.
 • - Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó
 • - Egyéb feltételek:
 • - A képzés megkezdhető az alábbi szakképesítések, végzettségek birtokában is:
  • - 31 341 01 Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó részszakképesítés.
  • - 31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés.
 • - A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség (képesítés) is.
 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység:
  • - A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell:
  • - Egy üzleti levél elkészítését.
  • - Áruforgalom és/vagy pénzforgalom nyilvántartására használt legalább 4 különböző bizonylat kitöltését áruforgalmi jelentésen történő összesítését.
  • - Szakmai számítás elvégzését, a kapott mutatók értelmezését az alábbi témakörökből:
   • - Készletgazdálkodás az áruforgalmi jelentés adataiból.
   • - Munkaerő, és létszámgazdálkodás.
   • - Költséggazdálkodás.
   • - Árképzés.
A vizsgafeladat időtartama:120 perc
    .
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:60%
 

 
Szóbeli vizsgatevékenység:
    A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
    • - A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok.
    • - A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok.
    • - A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok.
    • - A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok.
    • - A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok.
    • - Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése.
    • - A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok.
A vizsgafeladat időtartama:25 perc(felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:40%
 

 
A képzés teljes díja:89.000 Ft, melyet a képzésben résztvevő fizet.
   A fenti teljes képzési költség tartalmazza: a felkészítés díját (elmélet + gyakorlat), a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az OKJ-s vizsgadíjait. Amennyiben az eladói alap végzettséget nálunk szerezte, úgy a képzés teljes díja 75.000 Ft.
 

 

Jelentkezés a képzésre:

Fel