Eladó tanfolyam

Program engedélyezési szám: E-001165/2015/A003

A képzés célja:

A kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.
A képzés szakmai képzés.

A szakképesítés azonosító száma: 31 341 01
Szakképesítés megnevezése: Eladó

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800 óra
Elméleti képzési idő aránya: 30% (240 óra)
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% (560 óra)

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
Azonosító száma Megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11992-16 Kereskedelmi ismeretek gyakorlati
11691-16 Eladástan gyakorlati
10028-16 Élelmiszer- és vegyiáru ismeret szóbeli vagy gyakorlati
10027-16 A ruházati cikkek és a vegyes
iparcikkek forgalmazása
szóbeli vagy gyakorlati
10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása szóbeli vagy gyakorlati
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • – Segíteni az árubeszerzést
 • – Átvenni az árut
 • – Készletezési, raktározási feladatokat végezni
 • – Értékesítési tevékenységet végezni
 • – Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

Jelentkezési feltétel:

 • – Egészségügyi alkalmasság,
 • – Alapfokú iskolai végzettség

 

Gyakorlati vizsgatevékenység:
 
A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban
 
A.)A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat kitöltése:
 • mennyiségi áruátvétel,
 • minőségi áruátvétel,
 • árváltozás/ leltározás
 • visszáruzás
 • áruátadás más boltnak
 • árufeltöltés, árumozgató eszközök használata
 • áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok
 • pénztárnyitás
 • pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás
 • pénztárzárás
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc. A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%.
 
B.)vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven.
 
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc. A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%.

Szóbeli vizsgatevékenység:
 
A) vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
 • Az élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás
 • A vegyi áru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc). A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%.
 
B) vizsgafeladat megnevezése: Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák.
 • A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló tájékoztatása a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc). A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%.


A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • – Sikeres modulzáró vizsgák teljesítése
 • – A szakmai gyakorlat igazolása
 • – A képzési és vizsgadíj kiegyenlítése

A képzés teljes díja: 249.000 Ft, melyet a képzésben résztvevő fizet.

A fenti teljes képzési költség tartalmazza: a felkészítés díját (elmélet + gyakorlat), a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az OKJ-s vizsgadíjait.