BOLTVEZETŐ tanfolyam

Program engedélyezési szám: E-001165/2015/A004

A képzés célja:

olyan szakember képzése, aki képes ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, megszervezi és lebonyolítja az értékesítést, a beszerzési tevékenységet, készletezést, raktározást, nyilvántartja és gazdálkodik a készletekkel. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését. Kisvállalkozást hozhat létre/működtethet/szüntethet meg. Felméri vállalkozásának társadalmi, gazdasági környezetét, alkalmazza a kisvállalkozásokra jellemző marketing eszközöket.

A szakképesítés azonosító száma: 31 341 01
Szakképesítés megnevezése: Boltvezető

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 140 óra
Elméleti képzési idő aránya: 60% (84 óra)
Gyakorlati képzési idő aránya: 40% (56 óra)

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
Azonosító száma Megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Gyakorlati
11394-12 Kisvállalkozások működtetése Szóbeli

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • – Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni.
 • – Marketingtevékenységet végezni.
 • – Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet.
 • – Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet.
 • – Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel.
 • – Meghatározni az eladási árat.
 • – Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését.
 • – Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket.
 • – Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést.
 • – Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
 • – Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket.

Jelentkezési feltétel:

 • – Egészségügyi alkalmasság.
 •  Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó
 •  Egyéb feltételek:
 •  A képzés megkezdhető az alábbi szakképesítések, végzettségek birtokában is:
  • – 31 341 01 Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó részszakképesítés.
  • – 31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés.
 • – A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség (képesítés) is.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység:

  • – A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell:
  • – Egy üzleti levél elkészítését.
  • – Áruforgalom és/vagy pénzforgalom nyilvántartására használt legalább 4 különböző bizonylat kitöltését áruforgalmi jelentésen történő összesítését.
  • – Szakmai számítás elvégzését, a kapott mutatók értelmezését az alábbi témakörökből:
   • – Készletgazdálkodás az áruforgalmi jelentés adataiból.
   • – Munkaerő, és létszámgazdálkodás.
   • – Költséggazdálkodás.
   • – Árképzés.

A vizsgafeladat időtartama:120 perc

    .

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:60%


Szóbeli vizsgatevékenység:

    A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

    • – A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok.
    • – A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok.
    • – A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok.
    • – A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok.
    • – A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok.
    • – Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése.
    • – A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok.

A vizsgafeladat időtartama:25 perc(felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:40%


A képzés teljes díja:89.000 Ft, melyet a képzésben résztvevő fizet.

   A fenti teljes képzési költség tartalmazza: a felkészítés díját (elmélet + gyakorlat), a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az OKJ-s vizsgadíjait. Amennyiben az eladói alap végzettséget nálunk szerezte, úgy a képzés teljes díja 75.000 Ft.