BEMUTATKOZÁS

Engedélyezési szám: E-001165/2015

BER-OKT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság az ország keleti részén, Hajdú-Bihar megyedéli részén, a halmozottan hátrányos helyzetű berettyóújfalui kistérségben működik. Ahogy a cégünk nevéből is kiderül, már az alapításkor is elkötelezettek voltunk a térség oktatási helyzetének javítása érdekében, mivel a „BER” előtag Berettyóújfalut, míg az „OKT” utótag, az oktatást szimbolizálja.

Berettyóújfalu történetének egyik legjelentősebb dátuma 1608. május 23.-a Báthory Gábor erdélyi fejedelem e napon kelt kiváltságlevelében Nadányi Gergelynek, továbbá a hadnagysága alatt álló és harcoló száz hajdú katonának adományozta azon birtokokat, melyek „Bihar vármegyében lévő Újfalu és Sz. Kozma birtokon vannak”, s melyek valamikor „néhai nemzetes Horváth Mihályé” voltak, de halálával és magjának kipusztulásával” a fejedelemre szállottak. Ez a tény is indokolta, hogy városunk képviselő-testülete bő húsz évvel ezelőtt éppen e napot nyilvánította a város napjává. Társas vállalkozásunk alapítása 2008. május 23-án történt, ez megegyezik ennek a nemes napnak 400. évfordulójával.

Kezdetben a fő tevékenységünk a tanfolyamszervezés és a felnőttképzés. (Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00712-2009). Tanfolyamaink közt megtalálhatóak a gazdasági élet különböző szektorait felsorakoztató szakmák képviselői, például a kereskedelem, vendéglátás, ipar, mezőgazdaság, egészségügy, vagyonvédelem, stb. Célunk, hogy olyan képzéseket indítsunk, amelyekkel a nálunk végzett hallgatóknak munkaerő-piaci versenyképességét növelni tudjuk. Cégünk azoknak nyújt segítséget, akik kezükbe kívánják venni sorsuk irányítását, és újabb szakmák megszerzésével biztosítanák helyüket a munka világában.

Vállalkozásunk a felnőttképzés mellett szakmai tanácsokat nyújt különböző szervezeteknekcégeknek és magánszemélyeknek a következő tevékenységi körökben: üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás, máshova nem sorolt egyéb oktatás, oktatást kiegészítő tevékenység, egyéb emberi erőforrás-ellátás, gazdálkodás, valamint pályázatírási szakterületeken. A felnőttképzési szolgáltatásokon belül a következőket kínáljuk az érdeklődőinknek: előzetes tudásszint felmérés; pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás; képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás; elhelyezkedési tanácsadás; álláskeresési technikák, egyéb felnőttképzési szolgáltatások.

2009. december 15-én írtuk alá Berettyóújfalu Város Önkormányzatával, azt az együttműködési megállapodást, amely az „Útkereső” a Berettyóújfaluban és a környező településeken élő hátrányos helyzetű munkanélküliek vagy inaktív személyek munkaerő-piaci esélyeit és társadalmi beilleszkedését elősegítő program nevét kapta. Ennek a projektnek a célja, öngondoskodási képességet erősítő programok, tréningek, képzések biztosítása. Itt cégünk aktív részvételt vállalt a bevont kliensek egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervének elkészítésében, a körülmények megváltozása esetén annak módosításában. Ez a projekt a TÁMOP 5.3.1. keretében valósult meg. 2010 februárjában újabb megbízást kaptunk a projekt vezetőitől, így ugyanebben a programban már, mint képzők is részt vettünk. 2 csoportfoglalkozást is tartottunk: az egyik a kommunikációs tréning, a másik az álláskeresési tréning volt.

2010-ben sikeresen pályáztunk az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központhoz, így a berettyóújfalui és a biharkeresztesi kirendeltséghez tartozó személyeknek nyújtottunk munkaerő-piaci szolgáltatásokat.
2011. év első felében, a debreceni székhelyű Csat Egyesülettel működtünk együtt, a TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0018 azonosító számú KISTÉRSÉGI-KID programban. 2011. év második felétől a Berettyóújfalu Város Önkormányzata által elnyert TÁMOP-5.3.5-09/1-2010-0003 azonosító számú, „KIÚTKERESŐ”. A Berettyóújfaluban élő hátrányos helyzetű családok adósságcsapdába kerülésének megelőzését elősegítő projektben veszünk részt, ahol munkavállalási tanácsadást nyújtunk, valamint álláskeresési tréninget tartunk.

  1. novemberébencégünk megfelelt a Felnőttképzési Akkreditáló Testület intézményakkreditációs eljárás követelményeinek, így ezentúl AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZŐKÉNTfolytatjuk a tevékenységünket. Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2607
  2. márciusábanúj helyre költözött központi irodánk, ahol igényes környezetben várjuk a tanulni vágyó embereket. Bízunk benne, hogy ez az új és nagyobb tanterem megnyeri tetszésüket! 2012. szeptemberétőla debreceni központú KRÉTAKÖR Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért megbízásából dolgoztunk a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Berettyóújfalui Kirendeltségének ügyfeleivel, akiknek Álláskeresési tanácsadást nyújtottunk, azon belül Álláskeresési technikákat oktattunk valamint Álláskeresési Klubot tartottunk. 2012. novemberében hat településen tartottunk előadást a „Munkanélküliség okai és hatásai” címmel, mely egy újabb Európai Unió által finanszírozott programnak a része volt, melyet Berettyóújfalu Város Önkormányzata felkérésére teljesítettünk.

  1. márciustól az „ÖSSZEFOGÁS A JÖVŐÉRT”– a Berettyóújfaluban és a környező településeken mélyszegénységben élők integrációjáért” elnevezésű projekt keretében hat településen tartottunk Álláskereső Tréninget. (Azonosító száma: TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013) A bevont települések: Berettyóújfalu, Mezősas, Nagykereki, Esztár, Gáborján, Kismarja.
  2. tavaszánsikeresen pályáztunk egy saját tulajdonú telephely kialakítására, amely 2013. év második felében meg is valósult. A projekt keretében kialakítottúj, korszerű irodaelsősorban fekvésén és kialakításán keresztül kiválóan alkalmas arra, hogy a vállalkozás fogadja az üzleti ügyfeleit, illetve a vevői igényeket a lehető legmagasabb fokon elégítse ki. Az új telephely kialakításával a vállalkozás az infrastrukturális feltételeit kívánja megteremteni, illetve javítani a szolgáltatás minőségét, saját tulajdonú korszerű irodában a gazdálkodása hatékonyabbá válik. Fontos szempont volt továbbá, hogy fejlesztés hatására a vállalkozás professzionális üzleti környezetben tudja fogadni üzleti ügyfeleit, ennek hatására jelentősen tudja árbevételét is növelni. Itt került kialakításra 2 irodahelyiség ahol a napi adminisztrációs munka zajlik, illetve egy korszerű tárgyaló, valamint az irattár is. A projekt a GOP-2.1.1-11/M-2013-1111 azonosító számú pályázat keretében valósult meg.

  1. márciusában vállalkozásunk sikeresen teljesítette a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által előírtakat, ettől az időponttól kezdve az E-001165/2015 nyilvántartási számon engedélyezte számunkra, a felnőttképzési tevékenységünk új jogszabályoknak való megfelelésének folytatását.

  1. nyarától új szolgáltatásként vezettük be a zenei rendezvények megszervezését, és annak teljes körű előkészítő- és szervezőmunkáját, amely magába foglalja az esemény megvalósításával kapcsolatos infrastruktúra (helyszín, technika, kiszolgáló egységek stb.) biztosítását, a reklám és promóció megtervezését és létrehozását, valamint a résztvevőkről való gondoskodást (szállás, étkezés, kísérő programok stb.). Azóta több nagy sikerű és teltházas rendezvénnyel is büszkélkedhetünk, melyről bővebb információkat a szolgáltatásaink menüponton belül a rendezvényszervezés feliratra, illetve a galériánkban is találhatnak.

  1. májusában kezdtünk hozzá új tantermünk kialakításához, melyet 2018. novemberétől már igénybe is vehettek a képzésben résztvevőink. A székhelyünkön található iroda, a legmodernebb berendezésekkel van felszerelve, mint például projektor, beépített hangrendszer, légkondicionáló berendezés, vízadagoló automata, kávéfőzőgép, mely az ügyfeleink elégedettségét kívánja szolgálni.

Központi ügyfélszolgálati irodánk Berettyóújfaluban a Kádár vitéz utca 64/A szám alatt igényes környezetben, a város központjában található, ahol kedden és csütörtökön 13-16 óra között várjuk kedves leendő ügyfeleinket. A hét többi napján, telefonon állunk rendelkezésükre, illetve előre egyezettet időpontban lehetőséget kínálunk bármikor a jelentkezésükre.

A vállalkozásunk bemutatását cégünk mottójával zárjuk, ami szerintünk mindent elmond a szakmai hitvallásunkról:

BER-OKT BT. – Tanfolyamszervezés és Felnőttképzés – a sikeres jövőjük érdekében…