Felnőttképzési kiegészítő tevékenység

A felnőttképzési törvény előírásai alapján a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul. Formái az előzetesen megszerzett tudás felmérése, a pályaorientációs és - korrekciós tanácsadás, a képzési szükségletek felmérése és a képzési tanácsadás, valamint az elhelyezkedési tanácsadás és az álláskeresési technikák oktatása.

Intézményünk igény esetén a következő felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtja:

• Előzetes tudásszint felmérés
• Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
• Elhelyezkedési tanácsadás
• Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás
• Álláskeresési technikák

Előzetes tudásszint felmérés:
Az előzetes tudásszint-felmérés célja a jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal. Az előzetes tudásszint felmérés folyamata és eredménye segíti a jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hogy hol tart a tanfolyam megkezdése előtt, milyen - formális vagy informális módon - megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott szakmával kapcsolatosan. Az előzetes tudásszint-felmérést a tanfolyamvezetők végzik, és eredményétől függően felmentést adhatnak a tanfolyam egyes részeinek látogatása alól.

Szolgáltatás ára: képzéshez kapcsolódóan térítésmentes, egyéb esetben térítéses.

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás:
A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatásunk célja annak a feltárása, hogy a tanulás iránt érdeklődő ember számára mely képzések felelhetnek meg az ő személyes előképzettsége, korábban megszerzett szakmai tapasztalatai, egyéni élethelyzete, érdeklődése és munkával kapcsolatos céljai alapján. Az ügyfélszolgálatos munkatársaink, illetve a tanfolyamvezetők által végzett felmérési és tanácsadási folyamat során a jelentkezőnek módja nyílik megismerni a számára megfelelő tanfolyamokat, az azokon megszerezhető kompetenciákat és szakképesítéseket.

Szolgáltatás ára: képzéshez kapcsolódóan térítésmentes, egyéb esetben térítéses.

Elhelyezkedési tanácsadás:
Az elhelyezkedési tanácsadás során a lehetőségek és az igények összehangolásával, az elhelyezkedéssel kapcsolatos nehézségek és buktatók ismertetésével a tanácsadó javaslatot tesz az egyén számára a pályázati tevékenység, az önéletrajzírás és az interjúra felkészülés témakörökben. A tanácsadás célja a hallgatók és az érdeklődő ügyfelek részére alternatívákat kínálni a sikeres elhelyezkedéshez, naprakész munkaerő-piaci helyzetre építve, az egyéni adottságokat figyelembe véve, csoportos vagy egyéni formában, személyes, telefonos vagy internetes tanácsadás keretében. Amennyiben az indokolt, a képzések felé orientálni az ügyfelet a munkaerő-piaci pozíció javítása érdekében.

Szolgáltatás ára: képzéshez kapcsolódóan térítésmentes.

Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás:
A szolgáltatás célja, hogy az ezt igénybe vevő később egy olyan jövőkép, pályaterv kialakítására legyen képes, amely érdeklődésének, képességének és személyiségének megfelel.

Pályakorrekciós tanácsadás Az eredeti szakmájukat különböző okok miatt nem folytató személyek segítése olyan új pálya kiválasztásában, amely érdeklődésüknek, végzettségüknek, képességeiknek, adottságaiknak megfelel. A kiválasztáskor tekintettel kell lennünk az elhelyezkedési lehetőségekre. A szóbeli és/vagy írásbeli felmérések, tesztek eredményeképpen egy konkrét szakma, szakmacsoport vagy foglalkozási irány jelenik meg.

Pályaorientációs tanácsadás A különböző okok miatt – a szakmaválasztásban – dönteni képtelen személyek segítése annak a szakmának vagy foglalkozási iránynak a felkutatásában, amely személyükhöz, tudásukhoz, egyéni igényeikhez a legjobban illeszkedik. Intézményünkben a pályaorientáció egyfelől része a képzésnek – érdeklődünk képességeikről, elhivatottságukról, esetleges továbbtanulási szándékukról – másfelől, mint önálló tevékenység is megjelenik. Ez esetben részletesebben szólunk a szakmai követelményekről, magatartási mintákról, viselkedésről illetve igyekszünk minél több információs adni a választott szakmáról, annak előnyeiről és hátrányairól.

Szolgáltatás ára: képzéshez kapcsolódóan térítésmentes egyéb esetben térítéses.

Álláskeresési technikák:
Az álláskeresési technikák tanításának alapvető célja, hogy lehetőséget adjunk a résztvevők számára munkaerő-piaci ismereteik növelésére, önismeretük elmélyítésére, majd ezeknek alapján reális karriercélok kialakítására, továbbá segítséget nyújtsunk a céljaik eléréséhez szükséges személyes képességeik fejlesztésében. A képzés során oktatási-, és tréningmódszerek széles és változatos körét használjuk fel.

Szolgáltatás ára: képzéshez kapcsolódóan térítésmentes egyéb esetben térítéses.

Fel